02/05: Demon-krasia

Sokajy: Ny fahavalo
Nosoratan'i: Administrator
Hoy i Satana tamin'i Kristy:
"Izao rehetra izao dia homeko Anao, raha hiankohoka eto anatrehako Ianao".

Noroahin'i Kristy anefa izy ka nataony hoe:
"Mandehana ianao ry Satana!"

omeo_fahefana_aho_Satana.jpg

Hoy kosa indray ilay iray nitady fahefana tamin'i Satana:
"i Madagasikara fotsiny ihany omena ahy mandritra ny 5 taona dia hanompo anao mandrakizay aho hatrany amin'ny afobe; ary omeko anao ny fiainako iray manontolo"
Sokajy: Ny fahavalo
Nosoratan'i: Administrator
Ho ani Satana,

Mahatoky tanteraka aho fa voarainao ity taratasy ity satria feno anao sy ny andevonao ny internet.

» Vakio ny tohiny

Sokajy: Ny fahavalo
Nosoratan'i: Administrator
20111107-FMS.jpg
Tsy mihafina amin'ny mpanadihady vaovao fa rombahin'ny framasao ny fahefana amin'ny firenena maneran-tany. Tsy ela akory izay ohatra ny nanendren'Atoa Andry Rajoelina an'Atoa Omer Beriziky ho praiminisitra dia efa atsikafon'ny gazety vitsivitsy eto an-toerana sahady ny maha mpikamban'ny framasao azy. Tsaroana ihany koa ny disadisa nisy teo amin'Atoa isany Marka Ravalomanana sy Didier Ratsiraka tamin'ny taona 2001/2002 izay niafara tamin'ny nahalasa filoha an'Atoa Marka Ravalomanana. Nalaza be tamin'ireny fotoana ireny ilay "taratasy" noraisin'Atoa Ravalomanana avy tamin'ny framasao izay nantsoiny ho "mari-pankasitrahana". Tetsy an-daniny dia tsy nisy fisalasalana Atoa Richard Andriamanjato nanome soso-kevitra fa mety nanao fifanarahana tamin'i Satana Atoa Ravalomanana.

» Vakio ny tohiny